Biyernes, Pebrero 17, 2012

SISTEMANG PULITIKAL AT PAMAHALAN SA ASYA

MGA URI NG PAMAHALAAN

MONARKIYA - isang sistema ng pamamahala kung saan ang isang tao ay nagtataglay ng minanang karapatan upang pamunuan ang isang partikular na estado

2 URI NG MONARKIYA

ABSOLUTE - ang pamumuno dito ay walang takda kung taglay nito ang panlahatang kapangyarihan na hinubog ng tradisyon at may pagkilalasa pinuno bilang divine right o karapatang mamuno na nagmula sa diyos.

CONSTITUSYONAL - ang kapangyarihan  ng namumuno ay may takda .Ito ay nakasalig sa konstitusyon.Sa ilalim nito kinikilala na ang pagiging pinuno ng estado o head of state ng monarka ay batay sa proseso ng pagpili  o namamana .Kinikilala ang pinuno ng estado hindi lamang  simpleng pinuno kundi figure head o simbolikong pinunolamang ng estado

ARISTOCRACY -isang uri ng pamahalaan na pinmumunuan ng mga elite o isang grupo na kinilala dahil sa pagkakaroon ng mataas na katayuan sa lipunan , yaman , at kapangyarihang pulitikal.

OLIGARKIYA O ONE PARTY RULE - isang sistema ng pamamahala kung saan ang nag-iisang partido pulitikal ay nagtataglay ng kapangyarihan na bumamabalangkas ng pamahalaan at nagbabawal sa ibang partido na lumahok sa eleksyon

PAMAHALAANG MILITAR - isang uri ng sistema ng pamamahala na ang nangangasiwa ay ang mataas na opisyal ng hukbong sandatahan .Ito ang sagot ng pamahalaan sa problema pulitikal ng isang bansa

DEMOKRASYA O REPUBLIKA - ang kapangyarihan ay nangagaling sa sambayan

2 URI NG DEMOKRASYA

TUWIRAN - ang mga tao ang namamahala ng tuwiran o direkta
REPRESENTATIVE O KINATAWAN - inihahalal ng mga taong bumubuo ng mga kinatawan siyang manunungkulan sa ngalan ng tao

TOTALITARYANISMO - lahat ng pamamahala ay nasa isang diktador o isang grupo lamang

SOSYALISMO - sa sosyalismo ang pamamahala ay nsa kamay ng isang grupo lamang na nangangasiwa sa mamamayan at pagmamay - ari ng bansa

AWTOYANISMO - ang pamamahala  ay naitatakda ng batas

KOMUNISTA - ang pamamahala ay sa isang partido at nakatuon ang atensyon sa pulitika at ekonomiya ng bansa

 ANG PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

 Noong oktubre 1 1949 ipinahayag ni Mao Zedong  sa makasaysayang pook na Tianmen square sa Peking ang pagtatag ng Peoples Republic of China
 MAO ZEDONG

MGA ITINATAG NA PATAKARAN

CCP - Chinese Communist Party 

NPC - National's Peoples Congress

NC - National Congress

SC - State Council

SPP - Supreme Peoples Procuracy

SMC - State Military Commision

PLA -People's Libiration Army 

SPC - Supreme People's Court

Hundred flowers campaign - sagot ni mao sa mga matitinding nambabatikos sa kanya

Anti Rightist Campaign - inutos upang usigin ang mga makakakanan na nambabatikos sa partida komunista 

Ang ilan sa mga patakarang ito ay tama sa tingin ni mao ngunit tinutulan ng mga Tsino


Great Proleterian Revolution -winasak ang natitirang kaisipang kapitalista sa tsina. Dahil sa Culture Revolution  maraming opisyal ang inakusahan at ipinadakip dahil inakusahang may kaisipang kapitalista . Sa kabila ng kaguluhan naging matatag pa rin ang diktaturya ng CCP

Nagtapos ang culture revolution sa pagkamatay ni Mao Zendong noong 1976.  Humalili si Hus Guoteng subalit napalitan ni Deng Xiaoping  nong 1978.  Nag lunsad siya ng Four Modernization na sa industriya, agrikultura, taknolohiya at depensa.  Sa patakarang ito kinakitaan ng kaluwagan sa ekonomiya ang China.  Binuhay ni Deng ang sistema ng communal na pagsasak.  Ang pagbabagong dala a liberalisasyon o pagbubukas ng akonomiya ay ay nararamdaman din sa sining at iba pang larangan.

Noong 1989 naganap ang isang demonstrasyon sa Tianamen Square na nilahukan hindi lamang ng mag mag-aaral kundi maging ng ibang pang sektor ng lipunan.

Hindi pinakinggan ng CCP ang kanilang hinaing at bagkus isinagawa ng pamahalaan ang malawakang pagpatay sa mag nagpoprotesta sa Tianamen Square na tinaguriang Tianamen massacre.  Sa ngayon wala pa ring demokrasya sa China at la pa ring karapatan nag mga tao na magpahayag ng damdamin o hinaing sa pamahalaan.Union at Myanmar 

Noong 1989  ang dating pangalan na Union of Burma ay binago at ginawang Union of Myanmar.  Bagamat ang pamahalaan ay dapat nasa kamay ng sibilyan tulad ng China.  Simula pa noong 1962 diktaduryang militar ang uri ng pamahalaaan ng Myanmar.  

Tinanghal na pangulo nag Union of Burma si U Nu mula 1948 hanag 1962 nabigo niyang matupad ang inaasahan ni Aung-San ang kinialang Ama ng Burma makikita ang dia ng multi-etniko sa pagbuo ng kasunduang Panglong noong 1947, hinangad nito ang magkaisa ang iba't ibang pangkat etniko at bumuo ng isang bansa kung saan magsasama-sama sila ng tahimik.  

 U NU
Dumilab ang mga rebelyon ng mga pangkay etnikong tumutol sa dominasyon ng mag Burma  Upang mabalik ang katayuang politikal inanyayahan ng sibilyang pamahalaaan si Heneral Ne Win na magtatag ng care taker of government upang di umano mabalik ang katayuan ng pamahalaan tulad ng ginawa ng militar noong 1960.  Naglunsad si Ne Win ng isnag kudeta o pag-aagaw sa kapangyarihan noong 1962,  naglaban ang mag Burman sa iba't ibang pangkat etniko.  Hati rin ang Burma noong panahong ito ay nagtutungali sa idelohiyang komunismo, sosyalismo at demokratiko.
Umani ng matinding batikos mula sa mga mag-aaral sa Yanyon University ang pamahalaan ni Ne Win,  inusig sila ni Ne Win sa pamamagitan ng pagpapasabong ng usali ng University Student Union.  Ang pahayagang The Working People's Daily ang pinayagang maglathala.

 NeWin
Hindi na nasolusyunan ang mga pagaaklas at kaguluhan ng binuong saligang batas noong 1979 patuloy pa din ang demonstrasyon at lumakas din ang pagkilos ng komunista.  Napilitan si Ne Win na bumaba asa pwesto at ipinalit si Maung Maung na sibilyan.  Ang pinuno ng NLD na si Aung San Suukyi anak ni Aung San inutos ng miitar na ikulong siya.  Nagin g simbolo siya ng pagpoprotesta na nagsusulong sa demokrasya ng Myanmar.  Nanalo siya ng Noble Peace Prize noong 1991.  Noong 1997 bingo nag estraktura ng pamahalaang nasyonal.  Pero nanatiling makapangyarihan anag militar.  Maging ang mga ahensyang panghukuman ay konrolado ng pamahalaan.

Sa ngayon patuloy ang kaguluhang politikal saMyanmar at nanatili pa rin Aung San Suu Kyi na naka house arrest.  Patuloy parin ang hiling at pagkilos ng mag Burmes o mamamayan  ng Myanmar sa pagbabago ng pulitika.

AUNG SAN SUU KYI


Kingdom of Thailand 


 Ang Kingdom of Thailand ang opisyal na kataagan sa Thailand na dati'y kilala bilang Siam.  Kung ihahambing sa Myanmar, matatag at may kaayusan ang sistemang politikal ng Thailand.  naging matagtag ang ekonomiya ng Thailand.  Ang uri ng pamahalaan ng Thailand at konstitusyonal na monarkiya.  Taong 1932 nsng limitahan ang kanilang konstitusyon.  Ang uri ng pamahalaan ng Thailand ay konsitusyonal na monarkiya.  Sa ilalim ng sistemang pamahalaan ng Thailand ang hari ay pinuno ng estado habang ang lehislatura ay kinatawan ng National Assembly o Pambansang Asembliya.


 Haring Bhumibol Adulyadej
Si Haring Bhumibol Adulyadej ang kasalukuyang nanunungkulan bilang hari ng Thailand mula pa noong Hunyo 9, 1946.  Isa rin siyang kumander ng hukbong sandatahan,  Iginagalang siya ng lahat sibilyan man o militar.  Samantala ang punong ministro naman ang nangangasiwa sa Pamahalaan.

Ang National Assembly o Rathasapha bilang Pambansang kapulungan ay binunbuo ng senate o wuthisapha at House of Representatives na termino na apat na taon.

Ang sistemang  panghukuman ay nasa kamay ng San Dika (Supreme Court)  bilang pinakamataas na ahensiyang pang katarungan.  nagsisilbi rin ito bilang huling hantungan para sa pag-apela ng mag kaso.  Hindi rin ligtas sa kudeta nag Thailand.  Niyanig ang bansa ng may 17 kudeta at 25 nilikhang konstitusyon.  Bagamat pamahalaang militar din ang Thailand kung ihahambing ang Myanmar sa Anta mas maluwag nag partido dito.  makikita dito ang pagdami ng partido pulitikal na bumabatikos sa Miitar.  nakikisali rin ang Militar sa mga pandaigdigang samahan gaya ng Asia Pacific Economic Corporation (APEC),  World Trade Orgnization (WTO) Association of South East Asian Nations (ASEAN) at United Nations (UN) sa pagbuo ng konstitutusyon noong 1978,  naluklok sa kapangyarihan si Prrem Tinsulanonda.  Ang kanyang panunungkulan ay muling naglagay sa militar sa kapangyarihan.  Noong 1981 pumalit pumalit si Chatichui Choontuan ngunit tinanggal din sa pwesto ng miitar noong 1992.  Nakikialam din ang militar sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng Thailand.  Marami sa mga pinuno ng korporasyonay dating mga heneral sa militar.  Sa panunungkulan ni pinong ministro Chuan Likphai noong 1992 hangang kay Thaksin Shinawatra nakamtan ng Thailand ang bagong pagunlad sa ekonomiya.  nakatulong ang militar sa Thailand sa pagkakaroon ng matatag na Pamahalaaan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa.


FEDERATION OF MALAYSIA

Ang opisyal na pangalan ng Malaysia ay Fedaration of Malaysia na itinatag noong 1963 Federal Constitutional Monarchy.  Ang uir ng pamahalaan nito nakabatay nag uri ng sistema ng pamahalaan ng Federation of Malaysia sa binalangkas na konstitusyon ng Federation of Malaya noong 1957.  Tatlo ang mgas sangay ng pmahalaan sa ilalim  Federal Constitutional Monarchy  ehekutibo, lehislatibo at hudisyal.  Ang Balangkas ng pamahalaan sa Malaysia ay bunga ng multi-etniong katangian nito kung saan ang mag mamamayan ay hati sa tatalong pangkat-Malay, Chinese, at Indian.  Mula dekada 1950, naging suliranin  na ng Malaysia ang pagiging multi-etniko ng kanyang mamamayan.  makikita ito sa pagkakabuo ng mag partidong etniko gaya ng United Malays National Organization (UMNO), malayan Chinese Association (MCA), at Malayan Indian Congress (MIC).

Ang pinuno ng Malaysia na si Tunku Abdul Rahman ay naghangad na bunuo ng alyansa sa pagitan ng mag partido.

Tunku Abdul Rahman
Mula 1957 hanggang 1969, makikita ang pulitikang batay sa consensus o pagkokonsulta at pagkakasundo ng desisyon ng magkakaibang partido.  Maliban sa makakaibang etnisidad, naging suliranin  din ng Malaysia ang tunggaliang ideolohikal sa paitan ng pamahalaan at ng mag komunista.  Produkto ito ng Cold War o tunggalian ng mag ideolohiya.


Mahathir bin Mohammad


Sa  pagsapit  ng 1981 nanungkulan si Mahathir bin Mohammad bilang punong ministro. Radikal na binago niya ang sistemang pulitikal at lumakas ang kapangyarihan ng punong ministro .Inilunsad niya ang 2-M government na naglalayong mapaunlad ang serbisyo sibil  .Binago rin niya ang panananaw sa buhay ng mga malay  sa pamamagitan ng paghihikayat  sa kasipagan Higit dito ang 2-M government ay naghangad na mapaunlad hindi lamang ang buhay ng mga tao kundi maging ang ekonomiya ng bansa . Pinangarap din  ni Mahathir na ang malaysia ay mapasama sa mauunlad na bansa hindi lamang sa asya kundi sa buong daigdig.
Naging matagumpay siya sa hangaring  ito at ang malaysia ay kinilala sa ngayon bilang isa sa may pinaka maunlad  na ekonomiya sa Timog Silangang Asya

Prepared By:  Drixler  Rafer
                     II - Jennings ( 13 )  Rizal high school


Guro :  Mrs. Regina Capua
1 komento: